Hvem er våken?

Humledronningene våkner ikke alle til samme tid om våren. Mens mørk jordhumle og trehumle kan dukke opp allerede i første halvdel av mars, ligger som regel dronningene til de andre humleartene fremdeles og sover under bakken, og venter på at deres favorittplanter skal blomstre.

Under følger en oversikt over omtrent når mange av de ulike humleartene i Norge strekker på sine seks humlebein om våren. Men husk at dette tidspunktet varierer stort avhengig av hvor i Norge man befinner seg, seg, og det kan også variere med to–tre uker på samme sted fra år til år. Listen under gjelder bare for lavlandet i Sør-Norge. 

En del av de sjeldneste og mest sære humleartene er ikke med på listen. Dette er fordi vi vet mindre sikkert når disse våkner opp, rett og slett fordi sannsynligheten for å oppdage dem er relativt liten.

MARS:

 • Mørk jordhumle. Oftest den humla som spretter aller først opp av jorda om våren, og kan være på vingene allerede så tidlig som 10. mars. Da koser de seg gjerne på hestehov før gåsunger på selje.Tidligrekord 10. mars
 • Trehumle: Tidligrekord 11. mars

APRIL:

 • Lys jordhumle: Tidligrekord 10. mars
 • Markhumle: Tidligrekord 15. mars
 • Steinhumle: Tidligrekord 24. mars

 – Disse tre kan også våkne i mars, men det mer normale er tidlig i april.

 • Åkerhumle. Dette er den første av de langtungete humlene som våkner, som regel i første halvdel av april. Tidligrekord 27. mars
 • Lundhumle: Tidligrekord 16. april
 • Lynghumle: Tidligrekord 19. april

MAI:

 • Hagehumle: Tidligrekord 4. april
 • Enghumle: Tidligrekord 17. april
 • Gresshumle: Tidligrekord 21. april
 • Bakkehumle: Tidligrekord 21. april

– De fire artene kan også dukke opp sent i april. De er alle langtungete humler, som ofte ses først på blant annet løvetann og korsknapp, før de går over på blant annet gjerdevikke, knollerteknapp og dauvnesle, og så videre til rødkløver og andre erteblomsterplanter, når de begynne å blomstre tidlig i juni.

 • Tyvhumle: Tidligrekord 5. mai
 • Tregjøkhumle: Tidligrekord 2. mai
 • Margjøkhumle: Tidligrekord 20. april
 • Jordgjøkhumle: Tidligrekord 11. april

– Disse tre kan oppdages også sent i april, men venter helst til mai, når løvetannen blomstrer.

 • Steingjøkhumle: Tidligrekord 18. april
 • Åkergjøkhumle: Tidligrekord 22. mai
 • Lundgjøkhumle. Våkner tilsynelatende spesielt sent, i slutten av mai eller tidlig i juni, men vi vet egentlig lite om det nøyaktige tidspunktet. Trolig fra sist i mai eller tidlig i juni i Hedmark. Tidligrekord 7. mai

JUNI:

 • Lushatthumla. Venter på at favoritten tyrihjelm (lushatt) skal blomstre.
  Tidligrekord: 22. mai
 • Kløverhumle: Tidligrekord 26. mai
 • Slåttehumle: Tidligrekord 18. mai

Kløverhumle og slåttehumle våkner først opp når planter med dype blomster/kronrør (som planter i erteblomstfamilien) blomstrer. De er store og langtungete humler. (Det er også hagehumle, men den er likevel ofte på vingene tre til fire uker tidligere.)

For øvrig:

Noen av tidligrekordene er nå slått, og noen av dem ligger i Artskart. De nevnt over er hentet fra boken Humler i Norge (NINA, 2015).

Dato for når en art våkner opp kan variere med både to og tre uker fra ett år til et annet, og generelt fra sted til sted etter beliggenhet og klima. Dronningene kan i tillegg gå tomme for nektar eller forstyrres i dvale, og vil da kunne være på vingene tidligere enn normalt. Disse har dermed dårligere muligheter for å overleve.

I fjellet og i Nord-Norge må humlene ofte vente til både mai og juni, og går gjerne først på gåsunger hos vierarter der.