Skolekurs for lærere i grunnskolen

La Humla Suse og SABIMA har laget et kurs om humler for lærere i grunnskolen, med støtte av Den naturlige skolesekken. Lærerkurset er praktisk rettet med utendørsundervisning og utvikles i samarbeid med skoler. 

De beste humleekspertene i landet vil bidra med sin kunnskap. Kurset gir grunnleggende kunnskap om humlene, humlenes biologi, rolle og utfordringer. Samtidig får du en god pedagogisk plattform for å undervise elevene på en engasjerende måte. Inspirerende oppgaver er en del av undervisningen.

BLI MED PÅ HUMLEKURS!!!

God pedagogikk starter nærmest mulig barnets kropp. Når barnehånden berører den hårete humleryggen, settes noe i bevegelse inni barnet.

Humler er artige, varme og viltre krabater…
…som kan vekke den viktige nysgjerrigheten,
…som kan åpne for skrivelyst og lærelyst,
…som kan styrke de livsviktige båndene mellom barn og natur.

Humler er i en økologisk nøkkelposisjon.

Nær nok til at barnet kan både gripe og begripe noe mer av det store samspillet som alt og alle er en del av.

På humlekurs
-lærer du om humlenes liv
-lærer du å bestemme noen vanlige arter,
-lærer du to enkle rollespill (om humledronningen og pollineringen),
-lære du om humlekasser og humleplanter,
-får du tips om aktiviteter koblet til Kunst og Håndverk,
-får du tilgang til noen gode fagtekster,
-får du forslag til bruk av lesetreningsstrategier
– med mer…

Humlekurset er gratis. Skolen må kjøpe ”Norges Humler med humleskolen” til kr 380,-
Ellers finnes annet materiell tilgjengelig for salg; håver, luper og mer litteratur.
Selve kurset går over en dag. I tillegg kommer to timers forarbeid og etterarbeide.

Kurset er gjennomarbeidet av lektorer og blir holdt av de beste humleekspertene i landet.

Kurset er utviklet med støtte fra Den naturlige skolesekken

 KURSETS INNHOLD

Humlekurs for lærere med støtte fra Den naturlige skolesekken. Frist for påmelding 1.mai.2014

Kurs om humler for lærere på mellomtrinnet mai og juni 2014
La Humla Suse og SABIMA skal holde kurs om humler for lærere på mellomtrinnet (5 -7. årstrinn).

God pedagogikk starter nærmest mulig barnets kropp. Når barnehånden berører den hårete humleryggen, settes noe i bevegelse inni barnet.

Humler er artige, varme og viltre krabater…
…som kan vekke den viktige nysgjerrigheten,
…som kan åpne for skrivelyst og lærelyst,
…som kan styrke de livsviktige båndene mellom barn og natur.

Humler er i en økologisk nøkkelposisjon.

Nær nok til at barnet kan både gripe og begripe noe mer av det store samspillet som alt og alle er en del av.

På humlekurs
-lærer du om humlenes liv,
-lærer du å bestemme noen vanlige arter,
-lærer du to enkle rollespill (om humledronningen og pollineringen),
-lærer du om humlekasser og humleplanter,
-får du tips om aktiviteter koblet til kunst og håndverk,
-får du tilgang til noen gode fagtekster,
-får du forslag til bruk av lesetreningsstrategier
-med mer…

Humlekurset er gratis. Skolen må imidlertid kjøpe boken Norges Humler med humleskolen til 380 kroner. Frakt kommer i tillegg.
Boka bestilles hos toril@lahumlasuse.no.

For øvrig finnes annet materiell tilgjengelig for salg; håver, luper og mer litteratur.
Selve kurset går over en dag. I tillegg kommer to timers forarbeid og etterarbeid.
Forarbeid (2 timer) med utgangspunkt i boken Norges humler med Humleskolen side 269. Se side 273 for oppgaver inne.
Kurset er gjennomarbeidet av lektorer og blir holdt av noen av de beste humleekspertene i landet.

VEILEDER

Her vil vi publisere kursets innhold slik at du enkelt finner alt du trenger. Veilederen vil publiseres i 1.mai 2014.

Kompetansemål etter 7. års trinn.
Naturfag:
Mangfold i naturen:
• planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
• undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene med tekst og illustrasjon
• undersøke og diskutere noen faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos planter
• beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk

Forskerspiren:
• formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
• samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater
• bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid
• trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon

KURSPLAN

Har din skole lyst til å være med på denne spennende satsningen? Frist for påmelding 1.mai.

Tid:

Mai
Akershus: Ski kommune 26. mai og Skedsmo 28. mai
Telemark: Skien 27. mai

Juni
Østfold: Moss. 3.juni
Oslo: 2. juni og 4. juni
Møre og Romsdal: Kristiansund 5.juni
Buskerud: Drammen. 6. juni
Oppland: Lillehammer. 11. juni
Sør-Trøndelag Trondheim: 12. juni

Muligheter for andre

Hvis du ikke bor i disse fylkene, men har lyst til å delta, er det bare å melde seg på og delta i det fylket som passer best.

Først til mølla

Vi skal maksimalt ha 20 deltakere pr. kurs i hvert fylke.

BLI MED PÅ HUMLEKURS!
Har din kommune lyst til å være med på denne spennende satsningen?

mai og juni 2014
Akershus: Ski kommune 26. mai og Lillestrøm 28. mai
Telemark: Skien 27. mai

Østfold: Moss. 3.juni
Oslo: 2. juni og 4. juni
Møre og Romsdal: Kristiansund 5.juni
Buskerud: Drammen. 6. juni
Oppland: Lillehammer. 11. juni
Sør-Trøndelag Trondheim: 12. juni

Toril Mentzoni
Leder La Humla Suse
E-post: toril@lahumlasuse.no
Telefon: 918 44 225