Vandring i lundgjøkhumlas rike i Eidskog 15. august 2015

Medlemmer i La Humla Suse kan bli med Roald Bengtson på en landstrykerferd for å bli kjent med lundgjøkhumla. Arten ble ikke funnet i Norge i perioden 1962–2011. Da en hunn ble funnet av Roald på Magnor motocrossbane i Eidskog kommune i Hedmark 24. juli 2012, var det første funn av arten i Norge siden Astrid Løken fant en hann i Telemark i 1961. For øvrig var arten tidligere ikke påvist i Hedmark. Siden det første funnet i 2012 har Roald jobbet svært mye med å kartlegge denne sårbare humla, og Eidskog har vist seg å være Norges viktigste kommune for arten i dag med over halvparten av de nye funnene (eksemplarene) der i perioden 2012–2014.

Lundgjøkhumle ble i 2014 også påvist i Akershus (Nes) og i Buskerud (Flå), og heller ikke i de to fylkene var den funnet før. I tillegg ble den funnet i Oppland (Øyer) i 2014, og i det fylket var det bare to veldig gamle funn fra tidligere. Samme året ble arten også funnet i noen nye kommuner for den sør i Hedmark, og nå er den totalt påvist i syv kommuner der. Før i tiden var det godt med arten flere steder på Vestlandet, som i Bergen, men der har ingen gjenfunnet den.

Både typiske hunner og hanner av lundgjøkhumle ligner vanligvis litt på en dronning av markhumle, med bred gul krage og oransje bakende. Arten har en sen sesong og er sosial parasitt på lundhumle. Sistnevnte er glad i blåklokke og ligner en liten jordhumle. Lundgjøkhumle trives der det er en relativt småskala mosaikk i grenseland mellom skog/natur av ulike typer og varierte kulturlandskap, med gode forhold for verten lundhumle.

Lørdag 15. august i år vil Roald lede en tre timers vandring etter lundgjøkhumle på rundt 7 km langs lite trafikkert vei fra Matrand og noenlunde sørover via Berger til Skotterud. På den strekningen har han tidligere hatt godt med denne humla. Vi starter vandringen ved Eidskog kirke i Matrand (ved buss-stoppet der) klokken 15.15 når hannene jevnt over er ferdig med paringsflyging og sitter på blomster. Siste bussen vi kan ta til Kongsvinger igjen har avgang kl. 18.15 fra Skotterud. Da rekker vi greit buss eller tog fra Kongsvinger videre til Oslo.

Underveis lærer vi både om lundgjøkhumle og hvordan man går fram for å finne den, og vi bør absolutt få se arten. Dette er altså en temadag der vi skal fordype oss i lundgjøkhumle, men det vil også bli mye annet å oppleve underveis hvis været blir gunstig.

Eidskog ligger sørøst i Hedmark og grenser til det naturrike Värmland i Sverige. Kommunen er spennende med rik og variert natur, og har mye fascinerende historie. Det var der den eminente naturdikteren Hans Børli (1918–1989) holdt til. Roald har hatt utallige turer dit gjennom 25 år, og fra 2011 årlig etter blant annet humler.

Transport

Buss eller tog kan tas fra Oslo til Kongsvinger, og deretter buss for den videre ferden til Matrand. De som ønsker å slå følge med Roald og andre fra Oslo S for å ta toget med avgang kl. 13.04 kan møte på perrongen for det toget senest kl. 12.55. Det tas forbehold om at det kan bli forandringer angående transportmuligheter innen 15. august, men da finner vi alternative løsninger. Egen mat og drikke må medbringes for labbeturen. Værprognoser sjekkes dagen før avreise. Hvis det da meldes om betydelig regnvær for de traktene den dagen vi skal være der, må turen avlyses (avgjøres innen kl. 20.00 kvelden før planlagt avreisedag).

Spørsmål om opplegget kan sendes til r-bengts@online.no

For påmelding send en mail til stine@lahumlasuse.no

Velkommen med på en forhåpentligvis spennende og lærerik vandring som er gratis i regi av La Humla Suse!

Se tre linker under her for mer informasjon om lundgjøkhumle.

NINAs og RBs humlenettside hos Artsdatabanken (lundgjøkhumle): http://data.artsdatabanken.no/pages/156428

Rapport (RB og Kjell Magne Olsen): http://www.sabima.no/rapport-om-lundgjokhumle-fra-sabima

Artikkel (Anna Blix): http://harvest.as/artikkel/humle-pa-rodlista

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *