Humlegata på Tøyen

1 2015 forvandlet La Humla Suse en litt grå og trist tøyengate, nærmere bestemt Sørligata, til et blomstrende humleparadis. Vi fikk god hjelp fra Tøyenbeboere og bydelen til å gjøre dette, men vi trenger din hjelp også!

Nå, endelig skal Humlegata opp og stå igjen! 🙂 Åpningen skal skje mandag 30. mai, men før den tid må det en del dugnadsinnsats til. Blant annet Ungdomsverkstedet på Tøyen og FAU på Tøyen skole skal bidra med masse uvurderlig hjelp, men alle andre som ønsker er naturligvis også hjertelig velkomne til å delta på det følgende fremover:

Mandag 23. mai fra kl. 16.00- 19.00 skal La Humla Suse, Ungdomsverkstedet, FAU Tøyen og frivillige legge duk i alle kasser, og fylle på jord og planter (sjekk ut facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/1710618855822519/?active_tab=highlights)

Onsdag 26. mai skal gata males. Dette er det i hovedsak ungdomsverkstedet som vil stå for.

Mandag 30. mai skal humlegata stå ferdig!

Alt dette skjer altså i gata utenfor Frivillighetshuset på Tøyen, i Kolstadgata. Dette er bare en grov skisse av hvordan tiden fremover mot åpningen vil bli, mer informasjon kommer etterhvert.

Ta kontakt med Toril på toril@lahumlasuse.no hvis du lurer på noe

La Humla Suse er nominert til Oslo miljøpris 2016

Nå blir det spennende fremover! Oslo miljøpris deles ut for å stimulere til og belønne nytenkning og innsats i miljøarbeid. Prisen, som er på 50 000 kroner, skal deles ut 5. juni.

Les nominasjonen under:

Foreningen La Humla Suse har siden oppstarten i 2013 fargelagt både folk og bydeler i Oslo (og resten av landet) med sine spennende, lærerike og viktige aktiviteter.

Solid, stort sett frivillig, innsats har gjort at både barn og voksne har blitt bedre kjent med humlene og den viktige jobben de gjør for oss i matveien og for det biologiske mangfoldet.

Flere norske humlearter er i dag på Norsk rødliste, og det er viktigere enn noen sinne å gjennomføre tiltak for å sikre humlenes fremtid- også i de største byene.

La Humla Suse formidler enkle og fine råd om hva både enkeltpersoner, politikere, bønder og skoler kan gjøre for humlene, noe som i stor grad bidrar til å gjøre Oslo til en grønnere, frodigere og mer miljøbevisst by.

Blant de mest populære aktivitetene til La Humla Suse er humlevandringene som arrangeres rundt om i landet, hvor spesielt barn har stor glede av å lære humlene å kjenne.

Sommeren 2016 blir tredje sommeren på rad med humlevandringer i Botanisk Hage i Oslo. Foreningen arrangerer i tillegg humlekassekurs hver vår, og står på stands og holder foredrag ved ulike anledninger.

Viktigst av alt er nok prosjektet “Humlegata” i Sørligata på Tøyen, hvor en kjedelig asfaltpassasje blir forvandlet til et blomstrende humleparadis. Dette skjer i samarbeid med blant annet Tøyenloftet og Ungdomsverkstedet, samt beboere i nabolaget og andre frivillige entusiaster. Fargerike humlefigurer på asfalten, lærerike aktiviteter og rader av humlevennlige planter gjorde Humlegata til et naturliv samlingspunkt for folk og humler i alle aldre i 2015, og det er all grunn til å tro at Humlegata blir minst like fantastisk i år.

La Humla Suse jobber konkret og effektivt, og deres inkluderende og engasjerende aktiviteter spiller en helt unik rolle i arbeidet med å spre kunnskap om natur og miljø til Oslos beboere, og dermed sikre humlenes fremtid.

Humlekurs for lærere

Bli med på humlekurs for lærere! For fjerde år på rad arrangerer La Humla Suse humlekurs for lærere i samarbeid med SABIMA, med støtte fra Den naturlige skolesekken. I år tar vi turen til Fredrikstad, Porsgrunn, Florø, Levanger og Kjøpsvik. Sjekk ut arrangementene og meld deg på. Tips lærere og få dine elever og barn til å lære mer om humler i skolen.

  • Fredrikstad 24. mai
  • Porsgrunn 26. mai
  • Florø 31. mai
  • Levanger 1. juni
  • Kjøpsvik 2. juni

Les mer på http://www.lahumlasuse.no/gskurs/kursets-innhold/ og meld deg på 🙂

Humlekurs for lærere. Illustrasjon av Helene Engeness Mørk
Humlekurs for lærere. Illustrasjon av Helene Engeness Mørk

La Humla Suse er på Hagemessa i Lillestrøm

15. – 17. april står La Humla Suse på stand på Hagemessa i Lillestrøm. Der kan du blant annet vinne en humlekasse som er spesialinnredet av vår humleekspert, Atle Mjelde! Atle er en av Europas fremste humlekasseeksperter. Vil du lære mer om hvordan han lager humlekasser så er han på hagemessa lørdag og søndag og selvøflgelig må du sjekke ut NRK sitt program Naturligvis 🙂

Håper vi sees der 🙂

Hagemessa 2015 - La Humla Suse
Hagemessa 2015 – La Humla Suse

 

 

 

Årsmøte i La Humla Suse 2016

Ønsker du være med  å forme La Humla Suse? Bli med på årsmøtet og ta del i diskusjonen!

Tidspunkt: tirsdag 29. mars 2016, kl. 17.00–20.00
Sted: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1 på Tøyen, 7. etasje.

Påmelding til Toril (toril@lahumlasuse). Det blir servert mat, så det er viktig å si ifra 🙂

Vedlegg: Invitasjon: LaHumlaSuseÅrsmøteMars2016 og Årsberetning 2015: Årsberetning La Humla Suse 2015

Velkommen!

Molly

Humle-hjelp fra høyere hold

En nasjonal strategi for bier og pollinering er endelig underveis, etter et vedtak på Stortinget 1. mars. La Humla Suse har lenge jobbet aktivt med politikerne for å få
humlenes situasjon på dagsorden.

Tirsdagens vedtak i Stortinget innebærer kun at det skal utarbeides en plan, og det blir
så opp til Regjeringen å iverksette den. Det var KrF sine representanter i næringskomiteen som tok pollinator-problemstillingen med til Stortinget.

En av dem, Line Henriette Hjemdal, har følgende begrunnelse for hvorfor dette temaet er så viktig:
– En stor del av vår matproduksjon er helt avhengig av pollinerende insekter. Reduksjon
i disse bestandene er derfor svært alvorlig.
– Vi må ta føre- var-prinsippet på største alvor. Når vi hører opplysninger om at det i
deler av Kina praktiseres håndpollinering av epletrær er dette en skremmende utvikling.

La Humla Suse er på saken

Strategi-forslaget ble vurdert av de ulike partiene i løpet av høsten, og de aller fleste
stilte seg svært positive til det. Unntaket var Høyre og Fremskrittspartiet, som mener at
arbeidet med å bevare pollinatorene våre må integreres i allerede etablerte tiltak. La
Humla Suse mener dette siste er en dårlig idé.

– Beiting, dyrking og slått er med på å holde kulturlandskapet åpent, men det hjelper lite
hvis man gjør det på helt feil måte, slik som generelt i dag, forklarer humleekspert i La
Humla Suse, Roald Bengtson.

Før jul møtte Roald, Atle Mjelde, Toril Mentzoni og Stine Marie Skjellevik i La Humla Suse representanter fra alle de store partiene for å gjøre dem oppmerksomme på hvor sårbare humlene er. Da poengterte vi blant annet den store skaden humleimport kan gjøre.

La Humla Suse vil jobbe målbevisst for å i størst mulig grad få være med på å utforme den kommende pollineringsstrategien.

Du kan se Stortingets vedtak her, og lese innstillingen fra næringskomiteen her.

En fersk rapport fra Det internasjonale Naturpanelet om pollinatorenes tilbakegang kan
du lese her.

Arbeiderpartiet og La Humla Suse
Arbeiderpartiet og La Humla Suse
Venstre og La Humla Suse
Venstre og La Humla Suse
Fremskrittspartiet og La Humla Suse
Fremskrittspartiet og La Humla Suse
Høyre og La Humla Suse
Høyre og La Humla Suse
Kristelig Folkeparti og La Humla Suse
Kristelig Folkeparti og La Humla Suse
Miljøpartiet Det Grønne og La Humla Suse
Miljøpartiet De Grønne og La Humla Suse
Senterpartiet og La Humla Suse
Senterpartiet og La Humla Suse
Sosialistisk Venstreparti og La Humla Suse
Sosialistisk Venstreparti og La Humla Suse

Vi søker deg!

Har du lyst til å engasjere deg i La Humla Suse? Vi trenger ververe!

Gjennom sommersesongen har La Humla Suse stands rundt om i landet for å spre informasjon om vårt arbeid, og nå leter vi etter deg som har lyst til å bidra på disse standene!

Om du ønsker mer informasjon, så ta kontakt med Stine på stine@lahumlasuse.no

Dette er frivillig arbeid så arbeidsmengden bestemmer du selv.

 

Hagemessa13_SMS

Vi trenger også personer innen MARKEDSFØRING OG REGNSKAP. Les mer her!

Humleinstruktører

Vi søker instruktører til humlevandringer i hele Norge i 2016!

Kurset er nå fullbooket.

Under La Humla Suses sine humlevandringer  i 2015 har både store og små fått lære om ulike humlearter, om humlenes spennende liv, om de mange truslene mot humlene, og om hva vi alle kan gjøre for at humlene skal kunne fortsette å suse.

For 2016 er målet å fortsette å spre humlevandringene til minst 10 (nye)steder over hele landet.

Men for å få til dette trenger vi flere humleinstruktører! Vi trenger deg som har lyst til å lære mer om humler, og som ønsker å være med på å spre denne viktige kunnskapen videre.

Alle nye instruktører vil få nødvendig opplæring i teori på et kurs i Oslo 10. mars, og praktisk opplæring i juni. Opplæringen gis med tanke på at man skal kunne gjennomføre minst én humlevandring for barn og én for voksne. Sted og dato for den praktiske opplæringen avtales under teorikurset. Deltakerne får dekket alle reiseutgifter i forbindelse med opplæringen.

Dersom du har lyst til å bli med på humlelaget, ikke nøl med å ta kontakt med leder Toril Mentzoni, toril@lahumlasuse.no

 StineHumleinstruktører 2015