Hvordan lage gode humlekasser

Tips og instruks for montering av de humlekassene La Humla Suse selger finner du ved å trykke på denne linken: montering-av-humlekasse

Se nederst på siden for kjøp av bolmateriale og for vinterlagring. For andre henvendelser send en mail til stine@lahumlasuse.no

Hjelp humlene med bolplass

Humlene er viktig for pollinering av mange planteslag og har stor økonomisk betydning. Humlebestanden har blitt mindre de siste årene. For å snu trenden bør vi sette inn tiltak. Med enkle midler kan vi  lage kunstige bolplasser for humlene.

I urbane områder med tettbebyggelse er det ofte sterk mangel på egnede plasser hvor humlene kan etablere sine bol. Humlene er avhengig av gamle musebol og lignende. Skal vi lykkes med å hjelpe humlene med bolplasser, må vi kopiere et musebol så godt som det lar seg gjøre.

Med musebol som ideal  Nøkkelen  til  suksess  er  som  sagt  å etterligne musenes yngelbol. Det kunstige musebolet  kan  så  benyttes  i  alle  de foreslåtte kassetypene og mange flere.

Naturens musebol har god isoleringsevne og innfrir humlenes krav om å ha rundt 30 grader Celsius i bolet. Til dette kreves god isolasjon. Det kunstige musebolet har bolmasse (Tabell 1) ytterst som kan bestå av fint mykt gress. Dette skal til slutt ha form av ei hul kule som er ca. 10 cm i utvendig diameter. Det indre hulrommet, bolkammeret, skal måle ca. 5 cm i diameter eller ca. 3 fingerbredder.

734171_610232228991302_1035532404_n
Figur 1: Skjematisk tegning av kunstig laget musebol for humler. ”Bo”: Bolmateriale for humlene (Se under Bolmateriale). ”Po”: Pollenklump samlet inn av dronninga. ”Ne”: Honningkrukke bygget av dronninga i voks. I bunnen av krukka innsamlet nektar.

 

Tabell 1. Bolmateriale du kan bruke til å lage et kunstig musebol for humler. Innenfor hver kategori kan du benytte det bolmateriale som du selv ønsker. Bolmaterialene står i anbefalt rekkefølge. Grovmasse kan brukes under og rundt musebolet når plassen tillater det. Lange fibre eller hår kan klippes ned.

Bolmaterialer
Grovmasse:
 • Tørt plengress (raket sammen om våren) (overjordiske humlebol)
 • Ugjødslet naturtorv (underjordiske humlebol)
 • Sag- og høvelflis (trehumle)
 • Middels fint gress og/eller fin mose (de fleste artene.)
Bolmasse
 • Naturlig musebol (alle arter)
 • Fint mykt gress uten strå og lignende
 • Sjoddi (maskinelt opprevet ulltøy)
 • Kapok (silkebomull)
Finmasse
 • Kapok (silkebomull)
 • Fettwatt
 • Sjoddi (maskinelt opprevet ulltøy)
 • Opprevet råbomull
 • Silkemyke hår som underpels fra diverse dyr
 • Ekstremt fint og mykt gress
Naturlig Lokkemiddel
 • Muselukt
 • Naturlige musebol
 • Materiale fra kasser hvor det har vært mus

Bolkammeret fores med flere svært tynne lag med finmasse (Tabell 1) under roterende fingerbevegelser med tre fingre inntil bolkammeret har en indre diameter på 3–4 cm. De roterende tre fingrene sørger for at veggene i bolkammeret blir solide og tapetsert med finmasse (Figur 1). Ut av bolkammeret lages det en tunnel på ca. 2 cm i diameter. Det hele avsluttes med et fint tak av finmasse som dekkes av bolmasse.

Om mulig så strø et fint lag med “muselukt”. Dette får du fra musebol eller materiale som har vært bearbeidet av mus. Best egnet er materiale ferske musebol. Materiale fra et musebol bol kan brukes til mange kasser. Man kan også bruke materiale fra kasser som har stått ute om vinteren. Man kan lokke mus inn i disse ved å legge noe musemat her. Pakk musemateriale i lufttette poser inntil det skal benyttes!

Bolkasser

Alle kassetyper har et inngangshull på 20–25 mm og et ventilasjonshull på 30 mm på motsatt ende. Ventilasjonshullet dekkes med finest mulig rustfri metallduk. Inngangshullet bør plasseres lavt og ventilasjonshullet høyt for å få best mulig lufting.

I prinsippet kan kassene lages i de fleste materialer, men jeg foretrekker trekasser på 15cm x 30cm x 30cm

(Figur 2) eller på 15cm x 15cm x 30cm (Figur 3) med vanntett avtakbart tak. Måla er innvendige. Kassa plasseres på trykkimpregnerte treklosser. Ingen kassetyper bør ha mindre rom tilgjengelig enn 12 cm x 12 cm x 12 cm.

77977_610236162324242_647901007_o
Figur 2: Standard humlekasse. Stor kasse på 30 cm x 30 cm x 15 cm er den forfatteren har brukt mest sammen med den lille humlekassen på 30 cm x 15 cm x 15 cm.
886969_610237478990777_1945971472_o
Figur 3: Liten humle kasse med to rom. Kassa kan godt bare ha ett rom også. Da kan lengden godt reduseres til 25 cm. Ved to rom plasseres musebolet i det bakerste rommet.

 

Bolkasser under jorden

Den enkleste formen er rett og slett å grave et 20 til 30 cm dypt hull i bakken (Figur 4). I bunnen av hullet fyller man grus, sand eller annen drenerende masse. For å gardere seg mot at bolet utsettes for fuktighet, kan man legge det hele oppå et lag med brettet kyllingnetting eller rett og slett direkte på tørr singel.

Vi kan også simulere underjordiske bolkasser ved å bruke en vanlig bolkasse stående på bakken, og ved hjelp av et rør eller en fleksibel slange «lure» humla til å tro at den har funnet en underjordisk bolplass (Figur 5).

559692_610254398989085_78119359_n
Figur 4: Den enkleste løsningen for underjordisk bolplass. En grop i bakken dekkes av plankebit med stein oppå. Musebolet plasseres oppå et lag med drenerende masse.
418867_610241335657058_1659130893_n
Figur 5: Stor «underjordisk» humlekasse med rør/ fleksislange som leder gjennom en jordhaug. Grovmassen i kassa kan da være naturtorv uten tilsetninger. Røret leder helt inn til musebolet, eller som her beskyttet av en plankebit.
484344_610260845655107_472233062_n
Figur 6: Blomsterkrukke (av leire) som graves mer eller mindre ned i jordbakken. I bunnen har man et drenerende lag med musebolet oppå. Hvis inngangshullet munner ut under bakken kan man bruke rør eller fleksislange på 20-25.
Kassetypene kan endres og modifiseres. Det er bare fantasien som setter grense for utforming, men skal du lykkes må du følge hovedprinsippene som er skissert her.

Mange kassetyper

74454_610263292321529_1469754137_n
Figur 7: Stor humlekasse som er “innredet” for humledronninga. Fra “Musebolet” i midten går en tunell fra bolet til flyhullet(f). De enkelste humleartene å få i denne kassa er trehumle, åkerhumle og markhumle. Men et stort spekter av humlearter kan slå seg ned i denne kassetypen.

Det enkleste og rimeligste er å bygge kassene selv. Men det finnes mange fancy humlekasser å få kjøpt. Dessverre så glemmer de fleste at det er selve bolmaterialet som virkelig teller. De fleste leverandørene sender med en pose med bomull eller lignende og unnlater å fortelle hvordan du skal optimalisere muligheten for å få en humledronning til å akseptere bolmaterialet og slå seg ned i kassa.

5388_610269322320926_1064307084_n
Figur 8. Humlekasser i tre fra Wildlife.
559851_610269715654220_698016279_a
Figur 9. Humlekasse i malt betong.
575994_610269968987528_1800397558_a
Figur 10. Underjordisk humlekasse. NB: Her vil regnvann renne rett ned i kassa. Dette må en unngå. Røret/ tunellen må munne ut slik at regnvann ikke får fri pasasje ned i kassa.

Plasseringen av humlekassene

Plasseringa er veldig viktig. Humlene følger gjerne markeringer i terrenget i form av gjerder, murer og grøfter med mer. De oppsøker gjerne steiner, stubber, en busk og andre punkter i terrenget som stikker seg litt ut. Her kan det være smart å plassere kassene sine, eller la inngangen til  de  underjordiske kassene   munne ut her. Observer gjerne bolsøkende dronninger tidlig på våren for å se hvor de søker. Trehumlene søker gjerne langs hustak eller oppunder mønet. Der kan man henge humlekasser, gjerne utformet som fuglekasser med små hull.

Lykke til!

Skrevet av Atle Mjelde

Les også om vinterlagring av humlekasser og få tips om hvordan du kan få humlekassa di til å være i 50 år fremover!

Trenger du å kjøpe bolmateriale?

Sjekk ut vår egen salgsside for kjøp av fettvatt.

Sjoddi og kapok: