Markedsføring og regnskap

Markedsansvarlig (2 personer)
Ansvarsområder:
– Utarbeide en grunnleggende plan for rekruttering av medlemmer
– Iverksette planen
– Komme med faglige og kreative innspill for videre utvikling av foreningen

MollyDu må:
– Være interessert i natur og miljø
– Ha noe utdanning og/eller erfaring innen markedsføring og markedsstrategier
– Ha gode samarbeidsevner, men også kunne jobbe selvstendig

Regnskapsfører (1-2 personer)
Ansvarsområder:
– Føre bilag
– Sende fakturaer

Du må:
– Være interessert i natur og miljø
– Ha noe utdanning og/eller erfaring innen regnskapsføring
– Ha gode samarbeidsevner, men også kunne jobbe selvstendig

Stillingen som regnskapsfører kan antakelig utvides til regnskapsansvarlig.

I og med at dette er snakk om ubetalt arbeid, velger du selvsagt selv hvor mye tid du ønsker å investere i oppgavene.

Arbeidet vil gi deg verdifull erfaring innen organisasjonsarbeid, en god CV og et godt grunnlag for nettverksbygging. La Humla Suse er en ung forening (oppstart i 2013), så du vil dessuten få stort spillerom for utvikling og realisering av egne idéer.

Høres dette ut som noe for deg? Send oss litt informasjon om deg selv til post@lahumlasuse.no innen 6.mars!