Instruktørkurs 2017

Påmeldingsfrist 1. mars!

Humlevandringene til La Humla Suse bidrar til at både store og små får lære om de ulike humleartene, om humlenes spennende liv, om de mange truslene mot humlene og om hva vi alle kan gjøre for at humlene skal kunne fortsette å suse.

For 2017 er målet å fortsette å spre humlevandringene til minst ti (nye) steder over hele landet.

For å få til dette trenger vi flere humleinstruktører! Vi trenger deg som har lyst til å lære mer om humler, og som ønsker å være med på å spre denne viktige kunnskapen videre.

Nytt av året er at vi gjennomfører opplæring både i Oslo og i Trondheim. Alle nye            instruktører vil få nødvendig teoretisk kunnskap på teorikursene som arrangeres
begge steder 9. mars.

Praktisk opplæring skjer i mai/juni. Sted og dato for denne opplæringen avtales under teorikurset. Opplæringen gis med tanke på at man skal kunne gjennomføre minst én humlevandring for barn, og én for voksne i løpet av sommersesongen.

Forutsatt at man velger den mest miljøvennlige reisemåten, vil alle deltakere få dekket reiseutgiftene sine.

Dersom du har lyst til å bli med på humlelaget, ikke nøl med å ta kontakt innen 10. februar!

– Oslo: Send mail til leder Toril Mentzoni på toril@lahumlasuse.no
– Trondheim: Send mail til nestleder Stine Skjellevik på stine@lahumlasuse.no

Mer informasjon om vårt arbeid finner du på

Hjemmeside: www.lahumlasuse.no
Facebookside: www.facebook.com/lahumlasuse.NO
Instagram: @la.humla.suse