Humler i Norge

Med den enorme interessen for humler og det store kunnskapsløftet vi har sett i løpet av de siste fem årene, er det nå et stort behov for en komplett og oppdatert oversikt over våre humlearter. Vi håper derfor at boka “Humler i Norge” vil være et friskt bidrag til inspirasjon for den som vil studere og hjelpe til med å ta være på vår rike humlefauna. Boka er skrevet av noen av Norges aller fremste humlekjennere, og er en bok tilpasset alleHumlerinorge nivåer.

Alle 35 artene som er påvist i Norge, samt fire arter som forventes å komme hit, er levende beskrevet og illustrert med flotte bilder tatt i naturen. Gjennom avansert teknikk er dessuten alle arter fotografert i helfigur med en unik detaljrikdom. I tillegg presenteres detaljerte fotos av kroppsdeler som er avgjørende for artsbestemmelse. For første gang på 30-40 år får du også oppdaterte utbredelseskart.

Boka gjør deg ikke bare godt kjent med humlenes utseende og levevis. Den lærer deg også å lage humlekasser og humlevennlige hager, i tillegg til at du får tips om hvordan du kan ta gode humlebilder. Som en ekstra bonus får du dessuten den spennende historien om Astrid Løken; krigshelt og vår fremste forsker på humler gjennom tidene.

For å bestille boka gå inn på vår salgsside 🙂

Referanse:

Ødegaard, F., Staverløkk, A., Gjershaug, J.O., Bengtson, R. & Mjelde, A. 2015. Humler i Norge. Kjennetegn, utbredelse og levesett. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim, 231 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *