Årsmøte

Årsmøtet 2017

Tidspunkt: mandag 20. mars 2017, kl. 16.00–20.00
Sted: Frivillighetshuset, 7. etasje, Kolstadgata 1 på Tøyen

Fra kl. 16.00 til 17.00 vil det bli to foredrag:

Rekruttering av medlemmer v/ Øystein Berg
Forskning på blomsterenger v/ Eivind Krey Nitter

Innsamling av frø av ville blomsterplanter for pollinerende insekter. Noe for LHS?

Årsmøtesaker

  1. Godkjenning av dagsorden
  2. Årsberetning for 2016 godkjennes
  3. Regnskap
  4. Aktivitetsplan, ressurser, satsing og ansvar angående 2017, prosenter til LHS
  5. Innkomne forslag. Forslagsfrist 10. mars
  6. Valgkomité og valg
  7. Eventuelt

Styremedlemmer som ikke er på valg i 2017
Styreleder: Toril Mentzoni
Styremedlem: Eivind Krey Nitter
Styremedlem: Atle Mjelde
Styremedlem: Erik Wegge Bergvik

Følgende er på valg i 2017
Nestleder: Roald Bengtson
Nestleder: Stine Skjellevik
Styremedlem: Ingvild Fonn Asmervik
Styremedlem: Sondre Dahle
Styremedlem: Synnøve Borge
Styremedlem: Honorata Gajda
Kasserer (ny): Bjørge Aass

Valgkomité 2017
Kate Milosavljevic
Inger Volden

Påmelding: toril@lahumlasuse.no innen 15. mars.