Monthly Archives: March 2017

Årsmøte i foreningen La Humla Suse i 2017

Tidspunkt: mandag 20. mars 2017, kl. 16.00–20.00
Sted: Frivillighetshuset, 7. etasje, Kolstadgata 1 på Tøyen

Fra kl. 16.00 til 17.00 vil det bli to foredrag:

Rekruttering av medlemmer v/ Øystein Berg
Forskning på blomsterenger v/ Eivind Krey Nitter

Innsamling av frø av ville blomsterplanter for pollinerende insekter. Noe for LHS?

Årsmøtesaker

  1. Godkjenning av dagsorden
  2. Årsberetning for 2016 godkjennes
  3. Regnskap
  4. Aktivitetsplan, ressurser, satsing og ansvar angående 2017, prosenter til LHS
  5. Innkomne forslag. Forslagsfrist 10. mars
  6. Valgkomité og valg
  7. Eventuelt

Påmelding: toril@lahumlasuse.no innen 15. mars.