Monthly Archives: November 2016

Medlemskap 2017

For første gang siden La Humla Suse startet opp for snart fire år siden, velger vi fra 2017 å sette opp den årlige medlemskontingenten, fra 280 til 320 kroner. Som en liten frivillig organisasjon har vi sparsomt med frie midler til å utvikle og forbedre oss, men forhåpentligvis vil selv en så liten økning som 40 kroner kunne utgjøre en positiv forskjell for oss. Vi håper eksisterende medlemmer har forståelse for dette og ønsker å fortsette å støtte oss i fremtiden. Det er vi i så fall utrolig takknemlige for!

TILBUD TIL NYE MEDLEMMER: første året med medlemskap vil kun koste 200 kroner. Medlemskap for studenter, barneklubben og nordiske medlemmer øker ikke.

Vi ønsker å benytte anledningen til å utsi en STOR takk til alle dere som allerede er medlemmer i La Humla Suse! Uten dere hadde vi ikke hatt stort å summe for.

Visste du at...?
Visste du at…?