Monthly Archives: June 2016

Fagdag for medlemmer i La Humla Suse

På fagdagen 18. juni 2016, i regi av La Humla Suse, skal vi kartlegge humlefaunaen på to aktuelle lokaliteter med slåttemark i Tøyen-området: Ola Narr og Lille Tøyen. Vi skal lære å fange og artsbestemme humler, samt bruke digitale verktøy for å registrere våre egne funn og finne fram til tidligere funn på Internett. Kartleggingsekspert Kristoffer Bøhn fra SABIMA vil instruere. Samtidig benytter vi sjansen til å bli kjent med noe av den stedegne engfloraen i Oslo og hva som gjøres for å opprettholde denne.

Oppmøte i urtehagen i Botanisk Hage kl 11.00. Fagdagen varer fra 11.00 til 15.00. Vi tar værforbehold og fagdagen utgår ved øspøs.

Ingen bindende påmelding, men det er fint om du melder deg på til Eivind Nitter (eivind@lahumlasuse.no) og legger ved navn og tlf.nr slik at vi kan kommunisere avlysning el.l.

facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/1107026656031611/

Hilsen La Humla Suse